Start een productie met een registratie

ISAN is voor films en tv programma's wat ISBN is voor boeken.  Een ISAN is een uniek nummer dat permanent is toegewezen aan een audiovisueel werk, zodat het werk kan worden geidentificeerd.

Een ISAN is onontbeerlijk in de volgende situaties:

  • Je zoekt financiering bij de filmfondsen (verplichtstelling NL Filmfonds, maar ook bij 15+ Filmfondsen over de hele wereld)
  • Je film of tv-programma gaat de landsgrenzen over (vertoning op festivals, distributie in het buitenland, verplichting bij iTunes Zwitserland bv)
  • Je wil aanspraak maken op je wettelijke auteursrechtelijke gelden, bijvoorbeeld Thuiskopie-vergoedingen (in Belgie is ISAN daarvoor wettelijk verplicht)
  • Je wil zelf controle houden over de Credits/Metadata die aan je film gekoppeld zijn (credits van je bedrijf bv)
  • Je wil dat het gebruik van je werk goed te volgen is door de distributieketen (nauwkeurigheid & kostenbesparing) 
  • Je wil misbruik van je werk voorkomen
  • Je hecht waarde aan een modern distributiesysteem