Over ISAN

Voor de internationale registratie is door een aantal partijen (waaronder AGICOA, CISAC en FIAPF) een organisatie opgericht, te weten ISAN-International Agency (ISAN-IA). ISAN-IA is gevestigd in Geneve in Zwitserland.
ISAN-IA fungeert als centrale organisatie en heeft de volgende taken en doelstellingen:

  • Onderhoudt en creëert een netwerk van aangewezen Registratie Agentschappen (RA’s);
  • Onderhoudt de ontwikkelde IT architectuur, waarin de ISAN metadata wordt opgeslagen en de gebruiksrechten en -mogelijkheden van de RA’s.;
  • Ontwikkelt, onderhoudt en implementeert beleid en (internationale) procedures voor de registratie en verstrekking van de ISAN-nummers;
  • Ontwikkelt en implementeert generieke marketing strategieën.

Aan Nederland is ook een RA toegewezen, te weten: ISAN-NL. Deze RA is ondergebracht in de Stichting ISAN-NL.

De stichting ISAN NL, officieel registratiekantoor van ISAN nummers, wil de bekendheid met ISAN in Nederland vergroten en de toepassing vereenvoudigen. Dit met als doelstelling alle filmwerken van een dergelijk nummer voorzien om zo rechthebbenden zicht te laten houden op wat er met hun werk gebeurt en database koppelingen te vergemakkelijken.

CONTACT
www: www.isannl.org
mail: info@isannl.org